Kontaktujte nás

Registrace ochranných známek v USA

 

Představení advokátních kanceláří

Sheridan Ross P.C.

Advokátní kancelář Sheridan Ross P.C. byla založena v roce 1954 a sídlí v Denveru ve státě Colorado. Tato kancelář zajišťuje kvalitní právní služby za velmi konkurenceschopné ceny, a to ve všech oblastech práva duševního vlastnictví. Zejména se jedná o poradenství v patentových věcech, v oblasti známkoprávní a v oblasti autorskoprávní, včetně poskytování právních služeb v rámci transakcí souvisejících s technologiemi a při poskytování licencí. Známkoprávní sekce Sheridan Ross P.C. zajišťuje klientům komplexní právní pomoc v této oblasti, a to od úvodních rešerší a úvodního poradenství až po zajišťování přihlášek a správy ochranných známek. Advokáti z kanceláře Sheridan Ross P.C. zastupovali své klienty před Patentovým a známkovým úřadem Spojených států v tisícovkách řízení týkajících se ochranných známek, včetně pravidelného zastupování v odvolacích (rozkladových) řízeních, v řízeních o zrušení ochranné známky či v námitkových řízeních.

Mašek, Kočí, Aujezdský - eAdvokacie.cz

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, přičemž v České republice patří mezi přední kanceláře zejména v oblasti IT práva, včetně problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský je tvořena dynamickým kolektivem právníků, jejichž společným cílem je kvalitní výkon advokacie při efektivním využití nejnovějších technických prostředků a při zachování maximálního komfortu pro klienta. Nejen poskytování vysoce odborných právních služeb, ale i efektivita těchto služeb při zachování jejich transparentnosti a dostupnosti pro klienty, tvoří základní hodnoty kanceláře.

 

Náš tým